இரண்டாம் உலக யுத்தமும் அழகிய டாலர் பரிணாமமும்
2nd world war

இரண்டாம் உலக யுத்தமும் அழகிய டாலர் பரிணாமமும்

ஹிட்லர் என்ற மிருகம் உலகில் பிறக்காமல் இருந்தால் கோயபல்ஸ் ,இரண்டாம் உலக போரும் நடக்காமல் இருந்திருக்குமே என்று வரலாற்றை புரட்டும் போது புலப்படுகிறது

Continue Reading
Close Menu
Translate »